Webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsmedicin

HOT NEWS – symposier och föreläsningar

Symposium: Idrottspsykologi – TORSDAG kl. 13.00

Symposiet kring idrottspsykologi har titeln: ”Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare inom fotboll på allsvensk nivå: tre case på tränar- spelar- och lagnivå”.

Tre erfarna och akademiskt utbildade idrottspsykologiska rådgivare kommer att delge sina rika erfarenheter från idrottspsykologisk rådgivning inom elitfotbollen.   Utgångspunkt är att dels berätta om hur rådgivning kan ske på individnivå d.v.s. mellan idrottspsykolog och spelare. Dessutom presenteras hur rådgivning kan ske för ett helt lag (Malmö FF guldåret 2010!) samt hur ett rådgivningsarbete för tränaren kan ske. Teoretiska och praktiska trådar vävs ihop till en funktionell och spännande produkt. Missa inte detta tillfälle!

Symposium: Hälsenerupturer – TORSDAG kl. 13.00

Är full återhämtning möjligt efter en hälseneruptur?

En hälseneruptur uppstår i de flesta fall utan någon förvarning. Återhämtningen efter en hälseneruptur tar minst ett år eller längre och många idrottare kan inte återgå till sin tidigare idrottsliga nivå. Komplikationer såsom re-rupturer, vadmuskel svaghet, senförlängning, funktionsnedsättningar samt förändringar i gång-och löpsteg uppstår efter denna skada. Hur kan vi då minimera dessa komplikationer? Detta symposium kommer att gå igenom hälsenans funktion och återhämtning efter ruptur, hur patienterna återhämtar sig med jämförelse mellan opererade och icke opererade patienter samt hur rehabilitering kan påverka återhämtningen.
• Hälsenans anatomi och biomekanik – Toni Arndt
• Hälsenans återhämtning efter ruptur – Tomas Movin
• Är det någon skillnad mellan opererade och icke-opererade patienter 1 och 2 år efter skada? – Katarina Nilsson Helander
• Symptom och funktion tre månader efter en hälseneruptur (preliminära resultat) – Nicklas Olsson
• Hur kan vi påverka återhämtningen med rehabilitering? – Karin Grävare Silbernagel
• Diskussion/Frågor

Bauerfeindföreläsning – TORSDAG kl. 16.00

Edwin Goedhart  har varit lagläkare i den holländska fotbollsklubben Ajax under många år och är nu högsta medicinskt ansvarig i föreningen. Han kommer att berätta om hur man arbetar i det medicinska teamet i Ajax och dela med sig av sina mångåriga erfarenheter.”

Symposium: Återgång till idrott efter korsbandsskada – vad vill patienten och spelar behandlingen någon roll?  – FREDAG kl. 08.00

Detta symposium kommer att ifrågasätta den ’gamla sanningen’ att alla som vill tillbaka till idrott efter en främre korsbandsskada måste opereras. De vetenskapliga bevisen för olika behandlingsalternativ, inklusive den nya ’double-bundle’ tekniken, kommer att belysas ur patientens eget perspektiv och vi kommer att visa vilken aktivitetsnivå man kan förväntas återkomma till efter sin skada. Vi belyser även operationsteknikens betydelse för behandlingsutfallet. En mycket intressant intervjubaserad studie kommer att presenteras där patienterna själva tillfrågats om hur deras behandling fungerat och varför de valt att byta behandlingsmetod- från enbart rehabilitering till operation. Vad kan vi lära oss av korsbandsregistret, och behöver verkligen alla korsbandsskadade fotbollsspelare opereras?

Symposium: Styrketräning efter en korsbandsskada – FREDAG kl. 11:15 – 12:30

Moderatorer: Roland Thomeè, Jesper Augustsson
Forskningsfronten vid styrketräning efter en främre korsbandsskada; skadeförebyggande träning, betydelsen av en coachande sjukgymnast, effekter av immobilisering, möjligheter till styrketräning, vet vi egentligen hur vi ska styrketräna våra patienter?
11:15-11:20   Inledning Roland Thomeè
11:20-11:30  Styrketräning i förebyggande syfte Sofia Augustsson
11:30-11:40  Fysiologiska effekter av inaktivitet och styrketräning Mathias Wernbom
11:40-11:50  Styrketräning under rehabilitering Ingrid Eitzen
11:50-12:00 Styrketräning – Vet vi verkligen vad vi gör? Jesper Augustsson
12:00-12:30 Diskussion

Symposium: Return to sports after ACL reconstruction (European Board of Sports Rehabilitation) – FREDAG kl. 13:30 – 15:00

Moderatorer: Roland Thomeè, Jesper Augustsson
13:30-13:35   Presentation of the European Board of Sports Rehabilitation Suzanne Werner (Sweden)
13:35-13:38    Introduction to return to sports Roland Thomeè (Sweden)
13:38-13:46    Pre-operative quadriceps strength as a predictor May Arna Risberg (Norway)
13:46-13:54    The importance of pre-op pain and patient expectation Suzanne Werner (Sweden)
13:54-14:02   The importance of associated cartilage injury Barbara Wondrash (Austria)
14:02-14:10   Isokinetic strength evaluation Elis Tsepis (Greece)
14:10-14:18    Functional evaluation Daniel Theisen (Luxembourg)
14:18-14:26    Psychological factors Joanna Kvist (Sweden)
14:26-14:34    The paradox between muscle function and patients symtom Roland Thomeè (Sweden)
14:34-14:42    Return to Sport Guidelines Grete Myklebust (Norway)
14:42-15:00    Discussion

Gästföreläsning: PRP (Platelet Rich Plasma) – FREDAG kl. 15.45

PRP (Platelet Rich Plasma) är en relativt ny idrottsmedicinsk behandlingsmetod där patientens eget blod centrifugeras och fraktionen innehållande trombocyter injiceras mot det skadade området. På detta sätt kan bl.a. tennisarmbåge, achillestendinos och plantar fasciit behandlas. Kim Harmon, ordförande i American Medical Society for Sports Medicine, berättar om användningen av PRP i USA.

Symposium: Fotbollsfysiologi – LÖRDAG kl. 08.30

Helena Andersson är riksinstruktör i fysiologi på Svenska Fotbollförbundet. Hon har erfarenheter som fystränare från både USA:s, Kinas och Sveriges damlandslag och kommer att berätta om likheter och skillnader i fysträningen i dessa länder. 
Jan Helgerud är professor i fysiologi i Trondheim och har bl.a. hjälpt fotbollsspelarna i Rosenborg och Celtic till rekordhöga syreupptagningsvärden. Han kommer att delge de senaste rönen om konditionsträning och styrketräning inom fotboll.
 Warren Gregson arbetar på Universitetet i Liverpool och är ansvarig för Manchester Uniteds ”Sport Science”-avdelning. Han berättar om hur en sådan enhet är uppbyggd och hur den fungerar i Manchester United, med visst fokus på ”match analysis”.”

Symposium: Practical football medicine – LÖRDAG kl. 10.30

Detta symposium är upplagt som en rundabords diskussion där en panel bestående av några av  Europas mest erfarna fotbollsmedicinare diskuterar praktiska fotbollsfrågor. Panelen består av Prof Franco Benazzo (Inters lagläkare), Harald Roos (lagläkare och tidigare styrelseledamot Helsingborgs IF), Leif Swärd (landslagsläkare Sverige, tidigare IFK Göteborg) och Jon Karlsson (lagläkare IFK Göteborg). Jan Ekstrand kommer att moderera symposiet och symposiet kommer att vara interaktivt dvs alla åhörare bereds möjlighet att kommentera eller ställa frågor. Diskussionen kommer att ske på engelska.  Nedan finns exempel på ämnen som kommer att diskuteras:

•    How to get a good contact with the coach?
•    What to do if players want to be treated somewhere else?
•    How to deal with media.
•    Should there be a medical representative in the club board?
•    Where does the medical team fit in the club hierarchy?
•    ¨Wait and see¨ is over, injuries should be diagnosed quickly. How can this be achieved?
•    What about legal aspects? Can medical teams be sued? Which insurances do we need?
•    How do you handle players with contagious diseases like hepatitis or HIV?
•    What is included in your preseason examination?
•    What tests are done on new players?
•    How do you handle transfers of players

Symposium: FYSS – LÖRDAG kl. 10.30

Fysisk Aktivitet – Socialstyrelsens riktlinjer, fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning samt nästa FYSS

Det vetenskapliga underlaget för att fysisk aktivitet är en tung friskfaktor är oomtvistat. De hälsomässiga konsekvenserna av fysisk inaktivitet är omfattande – WHO (2009) anger att fysisk inaktivitet globalt sett är den fjärde vanligaste riskfaktorn för död (”deaths attributed to”). Socialstyrelsen har kommit med preliminära riktlinjer för levnadsvanor, däribland rådgivning för fysisk aktivitet. Den ”onödiga ohälsan” är särskilt frekvent hos människor med funktionsnedsättning, beror till stor del på ofördelaktig livsstil, däribland fysisk inaktivitet. FYSS och Fysisk Aktivitet på Recept används på allt fler håll. Den tredje upplagan av FYSS planeras för närvarande och en av förändringarna blir att göra den mer användarvänlig för förskrivare.

Anmäl dig här!

Idrottsmedicin Väst – IMV