Webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsmedicin

Årsberättelser

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDROTTSMEDICIN VÄST (IMV) 2013

IMV har under det gångna verksamhetsåret haft följande styrelse:

Lennart Sugiardjo, ordförande

Dennis Lindholm, kassör

Jennie Sandberg, sekreterare

Mats Börjesson, ledamot

Jesper Bladini, ledamot

Lennart Dückhow, ledamot

Stina Hedin, ledamot

Fredrik Bergström, suppleant

Styrelsen har under året haft regelbundna protokollförda möten och däremellan har man löst många frågor genom flitig mailkontakt.

Två temakvällar arrangerades under året:

130522: ”Fotbesvär hos idrottare”, föreläsare Dick Larsson.

131119: ”Ledarskap i vardagen”, föreläsare Leif Boork.

I september arrangerades en uppskattad workshop om ”The Performance Matrix”, ett system för funktionell screening. Workshopen hölls av Clare Pedersen och Joakim Heuer på Kunskapscentrum för Hälsa och Prestationsutveckling.

Under året har man fortsatt att utvecklat föreningens hemsida, man har successivt gått över till att sköta anmälningar till temakvällarna via hemsidan.

Föreningens ekonomi är fortsatt god och medlemsantalet omkring 450.

Lennart Sugiardjo, ordförande IMV

Idrottsmedicin Väst – IMV