Webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsmedicin

Fria föredrag Vårmöte 2011

Lördag 7 maj, kl 8.30-10.00 (Palmstedtsalen)

1. Karin Grävare Silbernagel, Annelie Brorsson, Mari Lundberg
THE MAJORITY OF PATIENTS WITH ACHILLES TENDINOPATHY RECOVER FULLY WHEN TREATED WITH EXERCISE ALONE – A FIVE YEAR FOLLOW-UP

 2. Karin Grävare Silbernagel, Kurt Manal
TENDON ELONGATION FOLLOWING ACHILLES TENDON RUPTURE

3. Marie Larsson, Karin Jonsén, Karin Grävare Silbernagel
A 14-MINUTE INJURY PREVENTION WARM-UP PROGRAM IN YOUNG FEMALE HANDBALL PLAYERS – A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

4. Malin Åman, Marita L Harringe
PREVENTION AV LÄNDRYGGSBESVÄR HOS UNGA KVINNLIGA TRUPPGYMNASTER.          EN PROSPEKTIV KONTROLLERAD INTERVENTIONSSTUDIE

5. Hanna Lindblom, Martin Hägglund, Markus Waldén
INGEN PRESTATIONSÖKANDE EFFEKT AV KNÄKONTROLLPROGRAMMET INOM FLICKFOTBOLL

 6. J Kvist, H Gauffin, H Lundgren, S Tagesson, A Österberg
PSYKOLOGISKA FAKTORERS BETYDELSE FÖR ÅTERGÅNG TILL IDROTT EFTER FRÄMRE KORSBANDSSKADA. ÖVERSÄTTNING, VALIDITET OCH RELIABILITET AV FRÅGEFORMULÄRET ACL-RSI (ACL – RETURN TO SPORTS AFTER INJURY).

7. Maria Westin, Marie Alricsson, Suzanne Werner
INJURY PROFILE AMONG ELITE ADOLESCENT ALPINE SKIERS: A PROSPECTIVE COHORT STUDY DURING SIX SKI SEASONS

8. Carlén, C. Lassvik, O. Wahlström, H. Zachrisson
ÄR PROVOKATIONSTIDEN VIKTIG VID DIAGNOSITK AV KRONISKT KOMPARTMENT SYNDROM?

Idrottsmedicin Väst – IMV