Webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av idrottsmedicin

Program Vårmöte 2011

Torsdag 5 maj

10:00-12:30 Registrering

12:30-13:00 Invigning (Runan)

13:00-14:30 Symposier:

Idrottspsykologi (Palmstedtsalen)
Moderator: Urban Johnson
Idrottspsykologisk rådgivning för den enskilde elitspelaren
Rasmus Tornberg
Idrottspsykologisk rådgivning för elittränaren
Urban Johnson
Idrottspsykologisk rådgivning för laget Sverker Bengtsson

Hälsenerupturer; Är full återhämtning möjligt efter hälseneruptur? (Runan)
Moderator: Karin Grävare-Silbernagel
Hälsenans anatomi och biomekanik
Toni Arndt
Hälsenans återhämtning efter ruptur
Tomas Movin
Är det någon skillnad mellan opererade och icke-opererade patienter 1 och 2 år efter skada?
Katarina Nilsson Helander
Vilka faktorer påverkar återhämtningen de första tre månaderna?
Nicklas Olsson
Hur kan vi påverka återhämtningen med rehabilitering? Karin Grävare-Silbernagel

14:30-15:15 Kaffe hos utställare

15:15-16:00 Högtidsföreläsning: Femtio år i idrottens tjänst (Runan)
Lars Peterson

16:00-16:30 Bauerfeindföreläsning: How a scientific approach can help
sportsmedicine in soccer and how it will not* (Runan)
Edwin Goedhart

16:30-18:00 Sektionssymposier

Sjukgymnaster: Rehabilitering efter CAM-operation (Runan)
Johan Sandberg, Leif Swärd

Läkare: Specialistkompetens och internationellt samarbete (Palmstedtsalen)
Karin Henriksson-Larsén

Naprapater: Simprestationen hos ungdomssimmare
efter bålstyrketräning (Grupprum)
Magdalena Mundt, Carin Möller

Kiropraktorer: Årsmöte (Grupprum)
Andreas Hägglund

18:00 Get together

Fredag 6 maj

08:00-09:30 Symposier:

Återgång till idrott efter korsbandsskada – vad vill
patienten och spelar behandlingen någon roll
? (Runan)
Moderator: Richard Frobell
Introduktion
Richard Frobell
Vad vill den korsbandsskadade individen
Carina Torstensson
Hur upplever den icke-opererade patienten deltagande i idrott
Annika Österberg
Anatomisk korsbandsrekonstruktion – vad är det?
Jon Karlsson
Redovisning av tvåårsresultat från Svenska Korsbandsregistret
Magnus Forsblad
Skall alla fotbollsspelare behandlas på samma sätt oavsett nivå?
Harald Roos

Recovery in sports* (Palmstedtsalen)
Moderator: Göran Kenttä
Introduction
Göran Kenttä
Recovery – the orthopedic view
Tönu Saartok
Monitoring the approaches in recovery
Warren Gregson
Female athletes triad – recovery consequences
Karin Henriksson-Larsén
Psychosocial perspectives on recovery Göran Kenttä

09:30-10:15 Kaffe hos utställare

10:15-10:45 Gästföreläsning: New understandings of ACL surgery* (Runan)
Wolf Petersen

10:45-11:15    Gästföreläsning: High intensity training for improvements of
maximal aerobic performance* (Runan)
Jan Helgerud

11:15-12:30 Symposium:

The medical team* (Runan)
Moderator: Leif Swärd
Experience of being a club doctor in the United States
Kim Harmon
The national team doctor’s contacts with players and clubs
Ian Beasley
The national team physiotherapist’s contacts with players and clubs and organizing the national team setup
Gary Lewin
The osteopath’s role in the national medical team
Carl Todd
Match day duties Leif Swärd

Styrketräning efter korsbandsskada (Palmstedtsalen)
Moderatorer: Roland Thomeé, Jesper Augustsson
Introduktion
Roland Thomeé
Styrketräning i skadeförebyggande syfte
Sofia Augustsson
Fysiologiska effekter av inaktivitet och styrketräning
Mathias Wernbom
Styrketräning under rehabiliering
Ingrid Eitzen
Styrketräning – Vet vi verkligen vad vi gör? Jesper Augustsson

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:00 Symposier:

Cardiac safety at sports arenas* (Runan)
Moderator: Mats Börjesson
Marathon – is it dangerous for the heart?
Martin Halle
Out of hospital sudden cardiac death
Johan Herlitz
The role of the Emergency medical system (EMS) in sudden cardiac arrest in sports
Kurt Andersson
European recommendations on cardiac safety at sports arenas Mats Börjesson

Return to sports after ACL reconstruction (European Board of Sports Rehabilitation)* (Palmstedtsalen)

Moderatorer: Roland Thomeé, Jesper Augustsson
Presentation of the European Board of Sports Rehabilitation Suzanne Werner
Introduction to Return To Sports Roland Thomeé
Pre-operative quadriceps strength as a predictor May Arna Risberg
The importance of pre-op pain and patients expectations Suzanne Werner
The importance of associated cartilage injury Barbara Wondrash
Isokinetic strength evaluation Elias Tsepis
Functional evaluation Daniel Theisen
Psychological factors Joanna Kvist
The paradox between muscle function and patients symtom Roland Thomée
Return to Sports guidelines Grethe Myklebust

15:00-15:30 Kaffe hos utställare

15:30-16:00 HOT NEWS (Runan)

Förebyggande av korsbandsskador hos unga fotbollstjejer
Markus Waldén, Martin Hägglund

Trombocytinjektioner vid plantar fasciit och hälsenebesvär
Björn Kullenberg

16:00-16:30 Gästföreläsning: PRP in sports (Trombocyte injections)* (Runan)
Kim Harmon

16:30-17:00 Gästföreläsning: The anti-aging effect of exercise* (Runan)
Martin Halle

17:00-17:45 Årsmöte (Runan)

19:30 Bankett

Lördag 7 maj

08:30-10:00 Symposium:

Football physiology* (Runan)
Moderator: Lennart Sugiardjo
Fitness training in women soccer – experiences from three continents
Helena Andersson
Endurance and strength training in soccer – an update
Jan Helgerud
Developments in soccer science support in Premier League clubs Warren Gregson

Fria föredrag (Palmstedtsalen)
Moderatorer: Mats Börjesson, Jon Karlsson

10:00-10:30

Gästföreläsning: The sporting spine and hip: An integrated approach* (Runan)
Carl Todd

Bauerfeindföreläsning: Every Injury is an Opportunity – The fine line between Rehab and Reconditioning* (Palmstedtsalen)
Homayun Gharavi

10:30-11.00 Kaffe hos utställare

11.00-12:30 Symposier:

Practical football medicine – Round table discussions* (Runan)
Mode rator: Jan Ekstrand
Panel –
Franco Benazzo, Leif Swärd, Harald Roos, Jon Karlsson
–  How to get a good contact with the coach?
–  What to do if players want to be treated somewhere else?
–  How to deal with media?
–  Should there be a medical representative in the club board?
–  Where does the medical team fit in the club hierarchy?
–  ”The time of wait and see” is over, injuries should be diagnosed as soon as possible. How can this be achieved?
–  What about legal aspects? Can medical teams be sued? Which insurances do we need?
–  How do you handle players with contageous diseases like hepatitis or HIV?
–  What is included in your preseason examination?
–  What tests are done on new players?
–  How do you handle transfers of players?

Fysisk aktivitet – Socialstyrelsens riktlinjer, fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning samt nästa FYSS (Palmstedtsalen)
Moderator: Carl-Johan Sundberg
Socialstyrelsens riktlinjer
Matti Lejon
Fysisk aktivitet och funktionshinder
Helena Bergström
Hur göra nästa upplaga av FYSS är mer användbar? Agneta Ståhle/Carl-Johan Sundberg

12:30-12:45 Avslutning, prisutdelning och överlämning (Runan)

13.00 – 15.00 Öppet hus på Kunskapscentrum för Hälsa och Prestationsutveckling (KHP), Skånegatan 14


* = the session will be in english

Idrottsmedicin Väst – IMV